Ostatnie wydarzenia


Seminarium biznesowe

Katowice, 11 września 2018 r.

 

Tematyka

 1. Planowanie Sukcesji

 

 2. Zarządzanie Długiem

 

 3. Pracownicze Plany Kapitałowe

Czas i miejsce

Początek seminarium:

godz. 9.30

Miejsce spotkania:

Restauracja „Smak Róży”
ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice

Uczestnictwo

 – Udział w seminarium jest bezpłatny

 

 – Liczba miejsc jest ograniczona

 

 – Wymagana jest rejestracja (formularz poniżej)

Image of smart business people looking at their leader while he explaining something on whiteboard during seminar

Szczegóły wydarzenia


 

9.30 – 9.40 Rozpoczęcie
9.40 – 9.55 Planowanie sukcesji
9.55 – 10.10 Zarządzanie długiem
10.10 – 10.25 Pracownicze Plany Kapitałowe
10.25 – 10.40 Pytania/Podsumowanie

W czasie seminarium serwowany będzie poczęstunek.

Planowanie sukcesji jest procesem, który wymaga podjęcia szeregu działań, takich jak:

– analiza sytuacji w organizacji i na rynku,

– stworzenie koncepcji planowania sukcesji,

– przygotowanie planu sukcesji,

– komunikacja i wdrożenie planu sukcesji,

– monitorowanie planu sukcesji i planowanie rozwoju (działanie opcjonalne)

Korzyści dla organizacji:

– Zabezpieczenie obszarów objętych ryzykiem utraty płynności finansowej, utraty kontrahentów, spadkiem wartości firmy oraz ryzykami związanymi z podatkami PIT i VAT i innymi obciążeniami ustawowymi.

– Wprowadzenie mechanizmów bezpieczeństwa środków finansowych dla wspólników i udziałowców.

– Zwiększenie efektywności całej organizacji poprzez systemowe podejście do planowania kariery pracowników.

– Przygotowanie grupy sukcesorów na kluczowe stanowiska w organizacji

– Zatrzymanie sukcesorów pracowników w organizacji

– Efektywniejsze wykorzystanie zasobów materialnych i niematerialnych na szkolenia i rozwój

– Większa lojalność i spadek rotacji pracowników.

– Otwarcie menadżerów na promowanie i przesunięcia pracowników w ramach rekrutacji wewnętrznych

– Zoptymalizowanie zatrudnienia

– Oszczędność nakładów na zewnętrzną rekrutację, selekcję, szkolenie i wdrażanie nowych osób

Czy Twoja Firma jest przygotowana na ewentualne problemy związane z sukcesją? Dowiesz się o tym uczestnicząc w seminarium.

Jeśli Twoje przedsiębiorstwo:

 – udziela odroczonych terminów płatności

 – posiada dłużników

 – musi upominać się o swoje należności

 – nie posiada działu odpowiedzialnego za płynność/lub dział jest nieefektywny

Celem prelekcji jest przedstawienie rynku długu oraz jego roli w relacjach biznesowych/konsumenckich, a także wskazanie zagrożeń, jakie dług może powodować. Przedstawienie sposobów i narzędzi do odzyskiwania długu oraz działań prewencyjnych zapobiegających jego powstawaniu.

Program wystąpienia:

1. Rynek długu, ryzyko, zagrożenia, statystyka

2. Faktoring i jego rodzaje; rynek faktoringowy w Polsce

3. Best practice w pracy z dłużnikami i klientami

PPK – NOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW! CZY JUŻ OD 1 STYCZNIA 2019 R.?

 

Kolejnym skutkiem dążenia Państwa do zwiększenia wysokości przyszłych emerytur pracowniczych jest szprowadzenie nowego powszechnego programu emerytalnego dla pracowników. Co to jest PPK, jakie są jego formy oraz kiedy pracodawca będzie miał obowiązek wdrożenia takiego programu – to podstawowe pytania, jakie nasuwają się każdemu przedsiębiorcy. Za nimi idą dalsze problemy i o nich będzie taże mowa w prelekcji, a w szczególności o tym:

 

1. Jakie będą obowiązki pracodawcy związane z zakładaniem PPK:

 – Czy i kiedy pracodawca musi uruchomić PPK,

 – Co to jest umowa o zarządzanie PPK,

 – Co to jest umowa o prowadzenie PPK.

 2. Jakie będą obowiązki pracodawcy w związku z prowadzenim PPK:

 – Obowiązki wobec pracowników,

 – Obciążenia finansowe z tytułu PPK,

 – Obowiązki rozliczeniowe z tytułu szpłat na PPK,

 – Wpłaty na PPK a koszty pracy.

 3. Czy przewiduje się wsparcie w tworzeniu i obsłudze PPK?

 – Portal PPK,

 – Ewidencja PPK,

 – Instytucje finansowe,

 – Nadzór finansowy.

 4. PPK a PPE, czy  możliwy jest wybór innej opcji?

5. Co się stanie, jeśli nie zostanie utworzone PPK? Kary za nieprzestrzeganie ustawy o PPK nawet do 1 000 000 zł!

Nasi prelegenci

Zagadnienia związane z zarządzaniem sukcesją w przedsiębiorstwie przedstawi:

Franciszek R. Zięba

Europejska Federacja Doradców Finansowych EFFP Polska, Prezes Zarządu 

Problematykę długu w przedsiębiorstwie i relacjach biznesowych zaprezentuje:

romuald pękalski

Certyfikowany Doradca Finansowy European Financial Consultant (EFC®)

 

Nowe obowiązki przedsiębiorców związanych z PPK omówi:

dr piotr kania

POLFINGROUP PGDF Sp. z o. o., Prezes Zarządu